KOSGEB İş Planı Nasıl Hazırlanır? Nasıl Doldurulur? (UZMAN ANLATIMI)

2

KOSGEB iş planı nasıl hazırlanır? KOSGEB iş planı nasıl doldurulur? KOSGEB iş planı hazırlama nasıl olmalıdır? Uzman anlatımı ile burada.

KOSGEB iş planı nedir? Neden hazırlanmalıdır?

KOSGEB iş planı, KOSGEB girişimcilik kursuna katıldıktan sonra KOSGEB girişimci desteğine başvuru yapmak için hazırlanan bir formdur. Bu formu hazırlamadan KOSGEB girişimcilik desteğinden faydalanmanız mümkün değildir. Bu sebeple, bu plan dikkatli ve özenli bir şekilde hazırlanmalıdır.

KOSGEB iş planı nasıl hazırlanır? Nasıl doldurulur?

Bu plan, girişimcilik kursuna katıldıktan sonra ancak işletme kurulduktan sonra yazılabilir. KOSGEB veri tabanına işletmenizi kayıt ettikten sonra e-Devlet üzerinden hazırlanmalıdır. Dilerseniz, burada yayınladığım word formatında hazırladıktan sonra sisteme kopyala-yapıştır yaparak da yükleyebilirsiniz. Şimdi KOSGEB iş planı nasıl hazırlanır ve doldurulur, bu sorunun cevabına geçelim.

KOSGEB İş Planı Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

KOSGEB iş planı nasıl hazırlanır, sorunun cevabına geçmeden önce hazırlayacağımız iş planının hangi kriterlere göre değerlendirileceğini öğrenmemiz ve incelememiz gerekiyor. İş planını hazırlarken bu değerlendirme kriterlerini daima göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Aksi takdirde, hazırlayacağınız iş planı, düşük bir puan ile elenebilir ve destekten mahrum kalabilirsiniz.

KURUL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 1. Girişimcinin/ekibinin işin yürütümü yönünden bilgi, beceri ve deneyim düzeyi
2. Girişimcinin işi başarma isteği, motivasyonu ve kararlılığı
3. Müşteri/pazar/rakip analizlerinin yeterliliği
4.  İşin ticari başarı potansiyeli
5. İş yeri niteliklerinin işin gereksinimlerini karşılama durumu
6. Finansman kaynaklarının uygunluğu ve finansal sürdürülebilirlik
7. Kurulacak işin, muvazaalı olarak devir, başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik olup olmadığı
8. İş fikriyle ilgili araştırma, hesaplama ve öngörülerin tutarlılığı
9. Gider/harcama kalemlerinin gerekliliği ve maliyetlerin uygunluğu
10. Verilecek desteğin işin kurulması ve yürütülmesine olan katkısı

 

İş planınızı hazırlarken yukarıdaki kriterlere göre hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi dilerseniz, iş planının formatına ve ilgili bölümleri nasıl dolduracağız, bu hususlara geçelim.

ÖNEMLİ UYARI: 2018 yılında KOSGEB iş planı taslağı değişmiştir. Aşağıdaki yönlendirmelerimiz 2017 yılı için geçerliydi. Bu nedenle, yeni taslağa göre iş planınızı hazırlamanız gerekmektedir. 

En kısa sürede yeni içeriğimizi buradan yayınlayacağız.

İlgili içerik: KOSGEB başvuru formu 2018 (Yeni Taslak)

KOSGEB İş Planı Hazırlama Nasıl Yapılmalıdır?

KOSGEB iş planı örneğini paylaşmıştık. Görüleceği üzere iş planı yapısı, 4 bölümden oluşuyor. Bu bölümler şunlardır:

 1. Bölüm: Girişimci ve Ortak Bilgileri
 2. Bölüm: İş Fikri Değerlendirme
 3. Bölüm: İşletmenin Gelecek Projeksiyonu
 4. Bölüm: KOSGEB’den Talep Edilen Destekler

Şimdi bu bölümleri sırasıyla nasıl doldurmamız gerekiyor, bu hususlara değinelim.

KOSGEB İş Planı Hazırlama Birinci Bölüm: Girişimci ve Ortak Bilgileri

Bu bölüm oldukça basit bir yapıya sahiptir. Sadece sizden talep edilen bilgileri girmelisiniz.

KOSGEB İş Planı Hazırlama 1. Bölüm

En önemli kısım, katıldığınız kurs, seminer vb. programlardır. Çünkü bu bölümde yetkinliğinize bakılır. Yine iş deneyimi de en kritik bölümlerin başında yer alır. Kuracağınız işletme ile iş deneyimizin bağlantısına bakılacaktır. Dikkat ederseniz, kurul değerlendirme kriterlerinde 1. madde de bu bağlantıya bakıldığını göreceksiniz. Bu sebeple, iş deneyimi ve katıldığınız kurs ve eğitim programlarını eksiksiz ve doğru bir şekilde girmelisiniz.

KOSGEB İş Planı Hazırlama 1. Bölüm

Girişimcilik eğitimi belge tarihini, girişimcilik sertifikanızın sol alt kısmında yazan tarihi yazmalısınız.

KOSGEB İş Planı Hazırlama İkinci Bölüm: İş Fikri Değerlendirme

En uzun kısım ve en nitelik isteyen kısım bu bölümdedir. Bu bölümde toplam 20 soru vardır. Soruları, iş fikrinize göre mantıklı bir şekilde cevaplamalısınız. Amacınız, kağıt üzerinde, bu işin başarılı olacağını, kar elde edeceğinizi, istihdam sağlayacağınızı, sürdürülebilir bir işletme olacağını, maddi açıdan hem güçlü olduğunuzu hem de KOSGEB desteğine gerek duyduğunuzu ifade etmelisiniz. Kurul, bu işletme batar derse, size destek vermez. Bunu unutmayın. Tüm kurgu, başarılı olacağınız üzerine olmalıdır.

Toplam 20 soru olduğu ifade etmiştim. Şimdi bu soruları teker teker yorumlayalım.

İkinci Bölüm İş Planı Nasıl Hazırlanır
İkinci Bölüm KOSGEB iş planı nasıl hazırlanır?

2.1. İş planında yer alan NACE kodunu, sektörünüzü göz önüne alarak buradan bulup yazınız. Sektörünüz için nace kodundan kesinlikle emin olunuz. Vergi levhanızda yazacak olan faaliyet kodunuzun ilk dört hanesi bu kod olmalıdır. Aman dikkat diyelim.

2.2. Burada tamamen iş fikrinize odaklanın. Neden bu sektör? sorusunun cevabını temellendirin. Bu soru, kurul toplantısında da size sorulacaktır.  En büyük gerekçe tecrübedir, unutmayın. Tecrübelerinizden bahsedin. İş fikriniz ile ilişkili, ilgili olsun.

2.3. Başlangıç sermayeniz işletme faal olmadan önce gerekli olan sermayeyi ifade eder. İşletme için yapacağınız bütün masrafları göz önünde bulundurarak bir hesap yazın ve yazın. Tablo da ekleyebilirsiniz.

2.4. Bu kısımda, finansal kaynağının olduğundan bahsedin. Öz sermayenizden bahsedin. Öz sermayenizi zayıf göstermeyin. Çok da güçlü görünmesin. Yukarıda ifade ettiğim gibi hem güçlü hem de desteğe ihtiyacınız olsun. Findeks kredi notunuzu biliyorsanız yazın. Kredi alabileceğinizden, banka sicilinizin temiz olduğundan bahsedin. Doğruları yazın.

2.5. Ailenizin geçimini sağlayacak başka bir gelir var ise mutlaka yazın. Bu sizin sürdürülebilirliğinizin olacağını gösterir. Düzensiz gelire sahip olmayı en az 3 yıl göze alacağınızdan bahsedin ki, KOSGEB korkmasın. Aksi takdirde verdiği destekleri geri almak zorunda kalacağı için size destek vermekten kaçınabilir.

2.6. Basit bir soru, durumunuza göre cevaplayın. Seçim nedeni kısmı ise önemli. Bu durum sektörünüze göre değişebilir. Temellendirin. Toptancıysanız depo olması yeterliyken, ticaret yapacaksanız işlek olduğundan, müşteri ulaşım konusunda elverişli olduğundan, kirasının size uygun olduğundan bahsedin.

2.7. Şahıs işletmesi mi, limited mi, anonim mi olacaksınız? Bunu belirtin. Şahıs işletmesinin avantajları; düşük maliyetli, yönetimi kolay, prosedürü az olmasıdır. Limited ve anonim ise kurumsallığı, güçlü bir yapıyı temsil eder. Her ikisinin de avantajları vardır.

2.8. İş yeriniz için asgari fiziki özelliklerinden bahsedin.

2.9. Müşteriye hangi ürünü veya hizmeti sunacaksınız, bunu detaylıca anlatın. Sizin için çok zor olmasa gerek. Örneğin; bir kuaför dükkanı açacak iseniz, saç traşı, sakal traşı, fön, cilt bakımı vb. hizmetlerinizi anlatınız.

2.10. İmalat sektöründe iseniz üretim sürecinin başlangıcından toptancıya veya perakendeciye teslim sürecine kadar anlatınız. Hizmet ise müşterinin işletmeye girişinden çıkışına kadar ki süreçten bahsedin.

2.11. Ürün veya hizmetlerinizi hangi pazara sunacaksınız, bahsedin. Bölgeyi de atlamayın. Yerel mi, ulusal mı, uluslararası mı? Detaylıca anlatınız.

İkinci Bölüm KOSGEB İş Planı Nasıl Doldurulur?

2.12. Çocuklara mı, hane halkına mı, yaşlılara mı, hangi yaş aralığına, hangi cinsiyete hepsinden bahsedin. Hangi sektörde faaliyet gösterecekseniz, ona uygun olsun.

2.13. Reklam, tanıtım ve pazarlama planınızı görmek ister KOSGEB. Ürünüzü, hizmetinizi nasıl pazarlayacaksınız? Nasıl tanıtacaksınız? Broşürler mi? Billboard ilanları ile mi? Radyo reklamı ile mi? İnternet sayfası ile mi? Sosyal medya aracılığıyla mı? Durumunuza uygun bir şekilde bahsedin.

2.14. Rakiplerinizi anlatın. Rakiplerinizi tanıdığınız belli olsun. Sizin ve onların güçlü ve zayıf yönlerinden bahsedin. Kendinizin güçlü yönlerine, rakiplerinizin zayıf yönlerine odaklanın.

2.15. Ürün ve hizmetinizin fiyat listesini yazın. Bu fiyatı nasıl belirlediğinizi belirtin. Maliyet ve kar unsurlarından bahsedin. Kar marjınızı makul seviyede tutun. Uçmayın.

2.16. Tüm maliyetlerinizi ortaya dökün. Satış tahminlerinizi göz önüne alın ve ne kadar ay veya yıl sonra tam anlamıyla kara geçeceğinizi hesaplayın.

2.17. Personel istihdam edecekseniz, bu personelin hangi niteliklere sahip olacağından bahsedin. Ustalık, kalfalık belgelerinden vb. bahsedin. En az şu kadar yıl tecrübe sahibi olacak diye not düşün.

2.18. Kısa vadeli hedefleriniz kolaylıkla ulaşabileceğiniz, orta vadeli hedefleriniz mümkünlüğü yüksek, uzun vadeli hedefleriniz ise vizyonunuzu ortaya koysun. Büyüme hedeflerinizden, şube açma hedeflerinizden, kar hedeflerinizden, kurumsallaşma hedeflerinizden, istihdam sağlama hedeflerinizden bahsedin. Hedefleriniz ulaşılabilir olsun.

2.19. Vergi levhası, iş yeri açma ruhsatı, SGK kaydı, oda kaydı, defter kaydı, ödenmesi gereken harçlar vb. unsurlardan bahsedin. Özel izin ve ruhsat gerektiren bir iş yapacaksanız bunlardan da bahsedin. Doğru ve şeffaf olun.

2.20. Beklenmedik durumlar şunlar olabilir: Deprem, sel, yangın, ekonomik kriz vb. Bunlardan bahsedin.

KOSGEB İş Planı Hazırlama Üçüncü Bölüm: İşletmenin Gelecek Projeksiyonu

Bu bölümü, KOSGEB finansal tahmin tablosu isimli yazımızda uzun uzun anlattım.

KOSGEB İş Planı Hazırlama Dördüncü Bölüm: KOSGEB’den Talep Edilen Destekler

Bu bölüme dikkat diyorum. Çünkü KOSGEB’den talep edeceğiniz gider kalemlerini burada yazacaksınız. Emin olduğunuz gider kalemlerini yazınız. Aksi takdirde, revizyon yani değişiliklik talebinde bulunmanız gerekir ve süreciniz uzar. Bu nedenle, bu kısmı söyleyeceklerim doğrultusunda dikkatlice doldurunuz.

Dördüncü Bölüm KOSGEB iş planı nasıl hazırlanır?

A) kısmında yer alan işletme kuruluş desteğine kesinlikle ”talep ediliyor” u işaretleyiniz. Aksi takdirde, 2.000 TL’den olursunuz.

B) kısmında proforma fatura bilgilerinize göre doldurun. Teknik özellikleri dikkatlice yazınız. KOSGEB desteği almanız için burada belirtilen özelliklerde makine-teçhizat, ofis donanım veya yazılım desteği alacağınızı bilin. Burada ABC özelliği dediyseniz, gidip BCD özellikli makine alırsanız destek alamazsınız. Dikkat edin.

C) kısmı çok zor değil. Personelinizin veya kiranızın aylık tutarını yazınız.

KOSGEB iş planı nasıl hazırlanır ve nasıl doldurulur ile ilgili tüm sorularınızı bize sorabilirsiniz.

İlgili içerik: KOSGEB kuru temizleme projesi örneği

Soru Sor veya Yorumunu Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır..

2 Sorular ve Yorumlar
 1. Ayça Ak diyor ki:

  Merhabalar ,
  Ben fuar desteği olduğunu fuara katıldıktan sonra öğrendim. Bu durumda başvuru aşamasını kaçırdım. Acaba artık destek alma olanağım yok mu ?

  1. kosgebuzman diyor ki:

   Ne yazık ki.