Tarım ve Hayvancılık Destekleri

Tarım ve Hayvancılık Destekleri

Tarım ve hayvancılık destekleri dediğimizde sadece tek bir destekten bahsedemeyiz. Tarım ve hayvancılık sektörlerine ilişkin olarak hibeler, teşvikler ve krediler olmak üzere üç farklı destek modelinin varlığından bahsedebiliriz.

Bu nedenle, tarım ve hayvancılık destekleri ile ilgili tüm devlet kurumlarının sunmuş olduğu tarım ve hayvancılık hibeleri, teşvikleri ve kredilerini kategorimizde sizlere inceleme fırsatı olarak sunuyoruz.

Gerek başvuru ve sonuçlarında olsun, gerekse destek sürecinde olsun, bu konuda sizlere yeterli bilgilendirme ve yönelendirmeleri yapmak en büyük hedefimizdir.

Son olarak, tarım destekleri ile hayvancılık destekleri bir bütün olduğundan bu iki destek türünü de bir arada değerlendirmek daha doğru olmaktadır. Ülkemizde tarımı, hayvancılıktan; hayvancılığı tarımdan ayırmak mümkün değildir. Örneğin; ülkemizde tarım kredisi ile hayvancılık kredisi, tarım hibe destekleri ile hayvancılık hibe destekleri, tarım teşvikleri ile hayvancılık teşvikleri aynı çatı altında değerlendirilmektedir. Tarım ve hayvancılık desteklemeleri de yine aynı başlık altında yer almaktadır.

Bu durumda, biz de bu iki önemli alanı tek bir kategoride bir araya getirmek istedik.

Umuyoruz ki, böylesine verimli topraklara ve iklime sahip ülkemizde her iki sektör de devlet destekleri ile ayağa kalkar, bu sektörler, ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlar.