KOSGEB Girişimcilik Aşamaları 2018 – Girişimci Destek Aşamaları 2018

0

KOSGEB girişimcilik aşamaları nedir? KOSGEB hibe aşamaları nelerden oluşmaktadır? KOSGEB destek aşamaları kaç adımdan oluşur? Hepsi burada.

Yeni işletme kurmak isteyenlerin en merak ettiği konulardan birisi de KOSGEB’in verdiği iş kurma desteğidir. 50.000 TL geri ödemesiz, 100.000 TL sadece makine alımı için geçerli olan 0 faizli, 2 yıl ön ödemesiz geri ödemeli toplam 150.000 TL olan bu desteği alabilmeniz için KOSGEB girişimcilik aşamaları nedir, bu konuya yazımızda değineceğiz.

KOSGEB Girişimcilik Aşamaları, Hibe Aşamaları ve Destek Aşamaları Hangi Adımlardan Oluşur?

1.Aşama: Açılacak olan işletme için faaliyet alanını belirlemek.

Hangi faaliyet kolunda işletme açacaksınız? İş fikriniz nedir? Öncelikle bu sorulara cevap vermeniz gerekir. Yoksa göstereceğiniz çaba boşuna olabilir.

2. Aşama: Belirlenen faaliyet alanının KOSGEB tarafından desteklenip desteklenmeyeceğini tespit etmek.

KOSGEB, her sektörü desteklemiyor. Belirlediğiniz iş fikrinin işletme açmanız durumunda KOSGEB tarafından desteklenip desteklenmeyeceğini bu aşamada tespit etmelisiniz. Bunun için KOSGEB desteklenen sektörler 2018 yazımızı inceleyebilirsiniz. İş fikriniz, KOSGEB tarafından desteklenebilecek bir faaliyet alanı ise diğer aşamaya geçebilirsiniz.

3. Aşama: KOSGEB girişimcilik kursuna kayıt yaptırmak, kursa katılmak ve girişimcilik sertifikası almak.

Bu kursa nasıl kayıt yaptırabilirsiniz, kursa nasıl katılabilirsiniz ve girişimcilik sertifikası nasıl alabilirsiniz, tüm bunlarla ilgili yazımızı aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

 

4. Aşama: Sertifikayı aldıktan sonra işletmeyi yasal olarak kurmak.

Sertifika sonrası artık işletmenizi kağıt üzerinden kurmanız gerekiyor. Yani, vergi kaydı, bağ-kur kaydı, esnaf veya ticaret odası kaydı, imza sirküleri vb. belgelerin çıkarılmış olması gerekmektedir.

Şahıs işletmesi kuracaksanız, Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketi kurma maliyeti nedir? isimli makalemizden; limited şirket kuracaksanız, Limited şirket kuruluş aşamaları ve masrafları isimli makalemizden yararlanabilirsiniz.

5. Aşama: KOSGEB veri tabanında işletme kaydı yapmak.

Başvuru yapmak için KOSGEB veri tabanına kayıt işleminizi yapmanız gerekmektedir. Kayıt yaptıktan sonra size kullanıcı adı ve şifre verilecektir. Bu kullanıcı adı ve şifreniz ile bir sonraki aşamada bahsedeceğimiz işlemi gerçekleştireceksiniz.

5. Aşama: Kullanıcı adı ve şifreniz ile sistemde iş planınızı yazmak.

İş planınızı yazarak elektronik ortamda başvurunuzu yapmanız gerekiyor. İş planınızı yazarken KOSGEB iş planı örneklerimizden ve ilgili rehber yazılarımızdan faydalanabilirsiniz.

6. Aşama: İş planınızın değerlendirilmesi.

Elektronik ortamda yapmış olduğunuz başvurunuzu, Kurul değerlendirmeye alacaktır. Bu kapsamda sizi Kurul’a davet edebilir. Kurul öncesi belgelerinizde eksiklikler çıkabilir. Bu durumda, sizden eksik belgeleriniz istenecektir. Bu durumda, belgelerinizi tamamlayınız.

Kurul, destek başvurusunuzu kabul edebilir, reddedebilir veya revizyon isteyebilir. Kurul
Kararında red veya revizyon gerekçeleri belirtilir.

Kurul değerlendirmesi sonucu, destek başvurusunda revizyon istenmesi halinde, Girişimci tarafından başvuru revize edilerek Kurul Kararında belirtilen süre içinde Müdürlüğe sunulur. Kurul tarafından belirtilen sürede istenen revizyonu yapmayan Girişimcinin başvurusu reddedilmiş sayılır.

Kurul Kararı, Yeni Girişimci Desteği Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve Girişimciye 15 gün içerisinde bildirilir.

7. Aşama: Başvurunuzun kabul edilmesi halinde destek sürecinizin başlaması.

Başvurunuz Kurul tarafından onaylandıktan ve size bildirim yapıldıktan sonra KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesi vermeniz gerekmektedir. Süresi içerisinde Taahhütname vermeyenlerin destek başvurusu reddedilmiş sayılır.

İşletme tarafından Taahhütname tarihinden itibaren son izleme tarihine kadar; iş yerinin
görünür bir yerinde en az 30×50 cm ebatlarındaki bir tabelada KOSGEB logosu ile birlikte
“Bu işletme Girişimcilik Destek Programı kapsamında desteklenmiştir.” ifadesinin yer alması
sağlanmalıdır.

Artık bu adımda, destek süreciniz başlayacaktır.

8. Aşama: İşletme kuruluş desteği ödeme talep formunun hazırlanması.

Bu adımda işletme kuruluş desteği ödeme talep formunuzu sistemden hazırlamalısınız. Banka IBAN no, şube adı, banka adı, vergi dairesi IBAN no vb. bilgilerin ödeme talep formunda talep edildiğini söylemeliyim. Bu durumda, hesabınıza 2.000 TL yatırılacaktır.

9. Aşama: İşletmeniz için makine, teçhizat, ofis donanım, yazılım giderleriniz için gerekli harcamaların yapılması.

Bu aşamada, Kurul tarafından onaylanan kuruluş dönemi makine, teçhizat, ofis donanım, yazılım giderlerinizi yapmanız gerekiyor. İlgili harcamaları yapıp, teslim alıp fatura ve dekontları ile elektronik ortamda hazırlayıp çıktısını alacağınız ödeme talep formunuzu bağlı bulunduğunuz müdürlüğe teslim etmeniz gerekmektedir. Harcama belgelerinizde bir sıkıntı yoksa uzmanlar işletmenizi ziyaret edip ilgili giderleri yapıp yapmadığınızı kontrol edeceklerdir. Kontrol sonrası destek oranları doğrultusunda geri ödemenizi alırsınız.

Bu adımda, 2018 yılında yapılan değişiklikten de bahsetmek istiyorum. 2018 yılı değişikliğine göre, artık erken ödeme alabiliyorsunuz. Detaylı bilgiyi KOSGEB İl Müdürlüklerinden alabilirsiniz.

10. Aşama: Personel ve kira giderleriniz için gerekli belgelerin KOSGEB’e ibraz edilmesi.

Dilerseniz ayda bir, dilerseniz iki ayda veya üç ayda bir kira ve personel giderleriniz için harcama belgelerinizi bağlı bulunduğunuz müdürlüğe teslim etmelisiniz. Ancak her ay belgelerinizi, özellikle dekontunuzu oluşturunuz. Ödeme talep formu ve eklerinde bir sıkıntı veya eksiklik yoksa, yapmış olduğunuz harcamalar için üst limitler dahilinde geri ödemenizi alırsınız.

11. Aşama: KOSGEB tarafından gerekli izlemelerin yapılması.

Bu son aşamadır. İzlemeler şu şekilde yapılmaktadır:

  • 1. ve 2. yılın sonunda işletmenin vergi mükellefiyetinin devam edip etmediği konusunda www.gib.gov.tr adresinden e-vergi sorgulaması ile,
  • 3. yılın sonunda ise İşletme yerinde ziyaret edilerek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği İşletme İzleme Raporu doldurularak yapılır.

3. yılın sonunda işletmenin KOSGEB ile bir bağlantısı kalmaz.

KOSGEB yeni girişimci desteği ile ilgili destek tutarı, destek oranları vb. hususları öğrenmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

KOSGEB girişimcilik aşamaları ile ilgili tüm sorularınızı sorabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın.

Soru Sor veya Yorumunu Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır..