Küçükbaş Hayvan Kredisi 2018 Nasıl Alabilirim? (Gerekli Belgeler)

0

Küçükbaş hayvan kredisi 2018 nasıl alabilirim? Gerekli belgeler nelerdir?  Kimler faydalanabilir? Hesaplama nasıl olur? Tüm detaylara yazımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Ancak, kredi konusuna geçmeden önce küçükbaş hayvan hibesi de vardır. Hem kredi hem de hibe fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

İlgili içerik: Genç çiftçi hibe 2018 başvurusu

Küçükbaş Hayvan Kredisi 2018 Nedir?

Bu kredi, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilen en düşük faizli kredidir. Bu krediden faydalanmanız durumunda en az maliyet ile kredi çekmiş olursunuz. Ve birçok ihtiyacınızı bu kredi ile giderebilirsiniz.

Hayvan Kredisi 2018 Şartları Nelerdir?

Bu kredi iki farklı başlık için verilmektedir.

 1. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 2. Küçükbaş hayvan besiciliği

Bu iki başlık için kredi şartları değişmektedir. Bu sebeple, bu başlıklar altında kredi şartlarına değineceğim.

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği için Kredi Şartları Nelerdir?

 • Koyun için en az 50 baş, keçi için en az 25 baş kapasiteye sahip işletme kurulması veya işletme kapasitesinin bu kapasiteler üzerine çıkarılması şarttır.
 • Kapasiteniz yoksa bu krediden faydalanamazsınız. Bu önemli bir şart.
 • Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) içerisinde yer alan Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş ve altı-yirmi dört aylık yaşta olması gerekir.

Hangi giderler için kredi veriliyor şimdi buna bakalım…

 • hayvan alımları
 • barınak yapımı ve tadilatı
 • süt sağım ünitesi
 • süt soğutma tankı
 • yem hazırlama ünitesi
 • balya makinesi
 • çayır biçme makinesi
 • silaj makinesi
 • kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını
 • kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımı ve diğer yatırım giderleri

Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamındadır. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Küçükbaş Hayvan Besiciliği için Kredi Şartları Nelerdir?

 • 50 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
 • İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az üç aylık yaşta ve erkek olması gerekir.
 • İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, yurt içinde doğmuş ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) içerisinde yer alan Koyun Keçi Kayıt Sisteminde en az bir ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.

Bu kapsamda hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri,

 • barınak yapımını ve tadilatını,
 • yem hazırlama ünitesi,
 • balya makinesi ve çayır biçme makinesi alımını,
 • kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.
 • Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.

Küçükbaş Hayvan Kredisi 2018 Faiz Oranları Nedir?

Bu kredide faiz indirimleri söz konusudur.

 • Yetiştiricilik için kredi çekecekseniz faiz yoktur. % 100 faiz indirimi uygulanır.
 • Besicilik için kredi çekecekseniz % 25-%75 oranında faiz indirimi uygulanmaktadır.

Gerekli Belgeler ve Evraklar Nelerdir?

Gerçek ve tüzel kişiler için gerekli belge ve evraklar farklılık göstermektedir. Bu sebeple, her ikisi için de talep edilen belgeleri ayrı ayrı sizinle paylaşmayı uygun gördük.

Gerçek kişiler için talep edilen evraklar şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tüzel kişiler için talep edilen evraklar şunlardır:

 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi levhası
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tarımsal işletmesini teşvik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

İlgili içerik: Kırsal kalkınma destekleri 2018

İlgili içerik: KOSGEB romanov koyunu desteği

Soru Sor veya Yorumunu Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır..