KOBİ Nedir KOSGEB Tanımı 2018 | Özellikleri | Ne İşe Yarar?

KOBi nedir KOSGEB tanımı nedir? soruları sıklıkla sorulmakta ve günlük yaşamımızda karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun önemi aslında ”KOSGEB desteklerinden faydalanabilmek için ilk olarak KOBİ olmak gerekir.” veya ”KOSGEB, sadece KOBİ’leri desteklemektedir.” ya da ” KOBİ kredileri, sadece KOBİ’lere verilir.” gerekçelerinden kaynaklanmaktadır.

Dolayısıyla, günümüzde ”KOBİ tanımı nedir? KOBİ miyim?” soruları, cevapları oldukça merak edilen sorular arasındaki yerini almıştır. Biz de bugünkü yazımızda ”KOBİ” kavramını ele alacağız. Tüm yönleriyle aklınızdaki soru işaretlerini olabildiğince gidermeye çalışacağız.

Dilerseniz, başta ”KOBİ nedir KOSGEB” sorusu olmak üzere diğer soruların cevaplarına geçelim.

KOBİ nedir KOSGEB?

KOBİ tanımı, ”Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”de yapılmış olup ülkemizde geçerli olan tek tanım budur.

Şunu da ekleyelim. KOBİ tanımı 2018 yılında değiştirilmiştir. Mali bilanço ve net satış hasılatı üst limitleri 40 Milyon TL’den 125 Milyon TL’ye çıkarılmıştır.

Peki ama KOBİ nedir? İşte KOBİ nedir KOSGEB tanımı:

Öncelikle KOBİ’nin açılımını ifade edelim: KOBİ, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ifadesinin kısa adıdır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan ve ilgili Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade etmektedir. 

Tanım incelendiğinde KOBİ olma şartları 2018 de ortaya çıkmaktadır. O halde, KOBİ olma şartları şunlardır:

  • Yıllık çalışan sayınız 250 kişiden az olmalıdır.
  • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 Milyon Türk Lirasını aşmamalıdır. Herhangi birisinin aşmaması şartı sağlıyor. Her ikisi de aşıyorsa KOBİ değilsinizdir.

KOBİ tanımı için bir önceki yılın verileri baz alınmaktadır. Yani, 2018 yılında 2017 yılının verilerine bakılarak KOBİ olup olmadığınız tespit edilmektedir.

Tavsiye bağlantı: KOSGEB İnşaat Destekleri 

KOBİ miyim?

KOBİ olup olmadığınızı tespit etmek oldukça kolaydır. Bunun için KOSGEB, bir sorgulama motoru geliştirmiştir. Sorgulama esnasında sizden talep edilen bilgileri işaretleyerek KOBİ miyim? sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

KOBİ miyim? testi için tıklayınız.

KOBİ türleri ve çeşitleri nelerdir?

KOBİ’ler, mikro, küçük ve orta büyüklükte olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştır.

Mikro İşletme:  10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelere mikro işletme denilmektedir.

Küçük İşletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelere küçük işletme denilmektedir.

Orta Büyüklükteki İşletme:  250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelere orta büyüklükteki işletme denilmektedir.

KOBİ özellikleri nelerdir?

KOBİ’ler, yapıları itibariyle büyük ölçekli işletmelerden farklı özelliklere sahiptir. Genel olarak KOBİ’lerin öne çıkan karakteristik özellikleri şu şekildedir:

  • İstihdama önemli katkı sağlarlar.
  • Teknolojik yeniliklere çok hızlı bir şekilde adapte olurlar.
  • Ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenirler.
  • Bölgeler arası kalkınma farklılıklarının azaltılmasına yardımcı olurlar.
  • Büyük işletmelerin destekleyicisi konumundadır. Bir nevi ana sanayiler için yan sanayi pozisyonundadır.
  • Ekonomik ve politik olarak istikrar unsurlarıdır.
Ülkemizdeki işletmelerin neredeyse tamamına yakını KOBİ’dir. Ülkemizde işletmelerin % 99,9’u KOBİ’dir.

Hiç mi BÖİ yani büyük ölçekli işletme yoktur? Elbette vardır. Ancak KOBİ’lerin sayısına kıyasla oldukça azdır. Ülkemizde 3,5 milyondan fazla KOBİ varken BÖİ sayısı 5.000 civarındadır.

Soru Sor veya Yorumunu Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır..