Damızlık Süt Sığırcılığı Kredisi 2018 – Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kredisi

0

Damızlık süt sığırcılığı kredisi 2018 nedir? Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği kredisi 2018 nasıl alınır? Gerekli olan evraklar nelerdir? Damızlık süt sığırcılığı kredisi şartları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

Damızlık Süt Sığırcılığı Kredisi 2018 Nedir?

Damızlık süt sığırcılığı kredisi 2018, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliğinde verilen kredidir. % 100 faiz indirimi söz konusudur. Alacağınız kredi için faiz ödemezsiniz. Ancak bu krediden faydalanmanız için gerekli şartları da sağlamanız gerekmektedir.

Bu kredi, sübvansiyonlu bir kredi olup önemli bir tarım ve hayvancılık desteğidir.

Damızlık Süt Sığırcılığı Kredisi Şartları Nelerdir?

Bu kapsamda üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekmektedir.

1- 5 baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurulması gerekmektedir veya işletme kapasitesinin 5 baş ve üzerine çıkarılması gerekmektedir.

Eğer 5 baş ve üzerinde bir işletmeniz yoksa veya çıkaramazsanız bu krediden faydalanamazsınız.

2- Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri aşağıdaki giderleri kapsamaktadır.

 • Manda, jersey ve yurt içinde doğmuş holstein ırkı (siyah alaca/kırmızı alaca)  damızlık belgeli süt sığırı alımlarını,
 • barınak yapımını ve tadilatını,
 • süt sağım ünitesi,
 • süt soğutma tankı,
 • yem hazırlama ünitesi,
 • balya makinesi,
 • çayır biçme makinesi ve silaj makinesi,
 • gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı,
 • kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımını,
 • kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderleri

Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

İşte Diğer Şartlar…

3- Kredi ile satın alınacak damızlık süt sığırları için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekmektedir.

 • 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kaydedilmesi gerekir.
 • Damızlık belgesine sahip olunması gerekir.
 • İlk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış olması gerekir.
 • Azami 36 aylık yaşta olması gerekir.

4- Kredi ile temin edilecek mandalar için kurallar aşağıda sıralanmıştır.

 • Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kaydedilmiş olması gerekir.
 • İlk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış olmak
 • Azami kırk sekiz aylık yaşta olması gerekir.

5- Yatırım kredilerinde; Damızlık Belgesi sadece süt sığırı alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

YENİ GÜNCELLENEN MADDE: (Bu madde 14 Eylül 2017 tarihinde eklenmiştir.) Holstein ırkı hayvan alımlarında, Banka veya TKK tarafından kredi limitleri 1/1/2017 tarihinden önce onaylanan ancak, hayvan tedariki ve serbest dolaşıma giriş işlemleri 2017 yılına kalan üreticiler için, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin 31/12/2017 tarihine kadar tamamlanması kaydıyla, yurt içinde doğmuş olma şartı aranmaz.

Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kredisi 2018 için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Gerçek kişiler için banka tarafından istenen belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tüzel kişiler için banka tarafından istenen belgeler şunlardır:

 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi levhası
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

Kredi değil de hibe almak istiyorsanız, hem KKYDP 13. Etap hem de Genç çiftçi hibe 2018 desteği ile ilgili yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Soru Sor veya Yorumunu Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır..