KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Desteği Nedir? Şartları Nelerdir?

KOSGEB Kobi teknoyatırım desteği ilan edildi. Artık KOSGEB’in çok yeni bir destek programı daha var. Sizin için hazırlamış olduğumuz yazımızda, KOSGEB Kobi teknoyatırım desteği nedir? Şartları nelerdir? Kimler faydalanabilir? tüm bu soruların cevabını bulacaksınız.

KOSGEB Kobi Teknoyatırım Desteği Nedir?

Bu destek, ar-ge ve inovasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan yeni ürün ve ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer  oluşturmak amacıyla teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesinden oluşmaktadır.

Bu destekten faydalanabilmeniz için ortada bir prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürünün olması gerekmektedir. Öyle her teknolojik ürün de olmuyor. Dilerseniz, hangi çalışmalar ve alanlarda bu destek geçerli, bu konuya değinelim.

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

a)KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya
çıkan,

b)Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

c)Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

d)Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

e)Patent belgesi ile koruma altına alınan,

f) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

g)Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile
hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır. Patent belgesi ile koruma altına alınmış
teknolojik ürünler için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent devri yapılmış olması şartı aranır.

Diğer KOSGEB destekleri için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin başvuru
yapmaları esastır.

İşletme, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, buradan KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

İşletmenin, Program kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

Başvuruda bulunacak işletmelerin, program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.

Bu programdan yararlanmak isteyen İşletme, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurarak, başvuruya esas ek
belgeleri yükler ve başvurusunu onaylar.

Destek Oranı, Miktarı ve Süresi Nedir?

KOSGEB Kobi Teknoyatırım
KOSGEB Kobi Teknoyatırım

Verilen Destekler Nelerdir?

a) Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği
b) Personel gideri desteği
c) Eğitim ve danışmanlık desteği
d) Kira desteği

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Soru Sor veya Yorumunu Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır..